6 - 8 Deireadh Fómhair 2017

Ceardlanna Traidisiúnta


I measc buaicphointí féile 2017, beidh iomaí seisiúin ceoil i rith na deireadh seachtaine ar fad, banna phíobhaire cois canála, céilí pobal, turas báid ar an gcanáil, táispeántas ó scoil rince Sutton, agus ceardlann drumadóireachta ó Wassa Wassa Workshops! Is cúis bhróid dúinn go mbeidh Full Set ar ais linn arís, do phríomh cheolchoirm na féile, tar eís dúinn ceolchoirm d’ard chaighdéain a bheith againn leo siar i 2014.  Beidh seisiún na n-óg againn le Sult Óg i mbliana chomh maith le healaíon & ceardaíocht do pháistí, Caifé & Ceol, toraíocht taisce, scéalaíocht do pháistí óga, seó clainne Sorcas Fanzini agus an comórtas scoile, Gradam na Sollán!

 

Tá rud ann do gach duine. Bainigí sult as!English   Ceardlanna  Ceoil
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print
Ceol Traidisiúnta

Tá clár na féile ar fáil le híoslódáil anseo

Ceolchoirm le Goitse Páistí & Clann Comórtas Scoile - Gradam na Sollán Féile na Sollán - Sallins TradFest

Fáilte go Féile na Sollán 2017, an cúigiú huair a mbeidh an fhéile ar bun againn i gCo. Chill Dara! Tá an-áthas ar Shult na Sollán, go mbeidh an fhéile deireadh seachtaine speisialta seo ar ais sna Solláin, idir 6 - 8 Deireadh Fómhair 2017. Beidh an fhéile lán go béal le himeachtaí do gach aois ghrúpa, le ceiliúradh teanga, ceol, rince agus amhráin traidisiúnta na hÉireann.

 Change to English language version of website

Ceol na Féile Ceolchoirm Imeachtaí do pháistí Gradam na Sollán Ceardlanna Ceoil Ceardlanna Ceoil Ceardlanna Ceoil Gradam na Sollán Rithim & Rince Ceardlann Drumadóireachta Ceolchoirm le Full Set Seisiúin Ceoil Imeachtaí do Pháistí

Beidh Feile na Sollán 2018 ar siúl idir 4 - 7 Deireadh Fómhair

Seolfar an suíomh ghréasáin nua anseo i rith Iúil 2018