6 - 8 Deireadh Fómhair 2017

Áiteanna Teoranta - Cuir d’áit in áirithe!


Níl ceist ann ach go mbeidh éileamh ar an gceardlann seo agus beidh áiteanna teoranta ann.


Is cóir duit teacht ar an lá ag 2.50i.n. le clárú, ach le bheith cinnte go mbeidh spás ar fáil duit - iarrfaimid oraibh gliogáil ar an gcnaipe seo, chun áit a chur in áirithe agus chun íoc ar líne.

Íoc ar líne | Cuir áit in áirithe English 

Dé Sathairn

Scoil Náisiúnta

2.15i.n. - 3.00i.n.


Taispeántas ó Scoil Rince Sutton


Saor isteach


Dé Sathairn

Scoil Náisiúnta

3.00i.n. - 3.45i.n.


Ceardlann Drumadóireacht

(8 mbiana d’aois +)           

Wassawassa Workshops


Rithim & Rince €5 - Daoine Fásta  €3 - Páistí (8-18)

Dé Domhnaigh

Halla an Pharóiste


5.15i.n. - 6.45i.n.


Céilí Pobail


€2 isteach

Saor in aisce do bhaill Shult na Sollán