14 - 16 Deireadh Fómhair 2016

Dé Sathairn

Ag 11.00 - Beidh ealaíon & céardaíocht againn do pháistí  <8 bl d’aois i Scoil Náisiúnta na Sollán.

Áiteanna teoranta.    €3 an páiste


Ag 11.00 - Beidh ceardlann speisialta againn do pháistí 8+ bliana d’aois chun forbairt a dhéanamh ar scileanna sorcais! Is cinnte go mbeidh spraoi agus craic ag na páisti ann!

Áiteanna teoranta.     €3 an páiste


Tuismitheoirí - Fág na páistí faoinár gcúram agus ligí bhur scíth timpeall an chúinne ag an Café Grange ag “Bricfeasta as Gaeilge”. Suígí siar, éistigí le blaiseadh beag cheoil bheo agus bainigí taitneamh as cupán tae nó caifé le píosa cáca milis!


Ag 12.00 - Beidh seó clainne againn i Scoil Náisiúnta na Sollán nuair a bheidh Sorcas na Samhna ar siúl i halla na scoile. Beidh an seó an-taitneamhach do gach aois ghrúpa - bainfidh daoine óga agus daoine nach bhfuil chomh hóg sin ard-taitneamh as an spraoi.

€2 an duine fásta ; €1 an páiste


Dé Domhnaigh


Ag 11.00 - Sa Café Grange, beidh scéalaíocht againn do na daoine beaga (oiriúnach dóibh siúd atá ocht mbliana d’aois nó níos óige). Beidh siopa leabhair beag againn sa chaifé freisin don mhaidin, le bailiúcháin leabhair ó Barker & Jones a bheidh linn don imeacht.

Saor isteach

Beidh neart imeachtaí againn do na daoine óga, ina measc ceardaíocht & ealaíon, ceardlann do scileanna sorcais, seó clainne Sorcas gan Teorainn, scéalaíocht do pháistí óga, toraíocht taisce & neart eile…!


Imeachtaí do Pháistí Cuir áit in áirithe English  Cuir áit in áirithe

Seó clainne

Sorcas  na Samhna

Eolas