6 - 8 Deireadh Fómhair 2017

Beidh seó clainne againn i Scoil Náisiúnta na Sollán nuair a bheidh Sorcas Fanzini ar siúl i halla na scoile.


Beidh an seó an-taitneamhach do gach aois ghrúpa - bainfidh daoine óga agus daoine nach bhfuil chomh hóg sin ard-taitneamh as an spraoi.


€2 an duine
Beidh neart imeachtaí againn do na daoine óga, ina measc ceardaíocht & ealaíon, ceardlann do scileanna sorcais, seó clainne Sorcas Fanzini, scéalaíocht do pháistí óga, toraíocht taisce & neart eile…!


Sult agus Spraoi - Imeachtaí do Pháistí/don Chlann English 

Sa Café Grange, beidh scéalaíocht againn do na daoine beaga (oiriúnach dóibh siúd atá ocht mbliana d’aois nó níos óige).


Beidh siopa leabhair beag againn sa chaifé freisin don mhaidin, le bailiúcháin leabhair ó Barker & Jones a bheidh linn don imeacht.

Ealaíon & céardaíocht againn do pháistí  

<8 bl d’aois i Scoil Náisiúnta na Sollán.

Áiteanna teoranta.    


Ceardlann Ghrinn do pháistí 8+ bliana d’aois chun forbairt a dhéanamh ar scileanna sorcais! Is cinnte go mbeidh spraoi agus craic ag na páisti ann!

Áiteanna teoranta.


Tuismitheoirí - Fág na páistí faoinár gcúram agus ligí bhur scíth timpeall an chúinne ag an Café Grange ag “Bricfeasta as Gaeilge”. Suígí siar, éistigí le blaiseadh beag cheoil bheo agus bainigí taitneamh as cupán tae nó caifé le píosa cáca milis!

De Sathairn

7/10

11.00r.n. - 12.00i.n.

Dé Sathairn, 7/10

12.00i.n. - 1.00i.n.

€3 an duine

De Domhnaigh

8/10

11.00r.n. - 12.15i.n.


Saor isteach

Íoc ar líne, cur áit in áirithe Íoc ar líne, cur áit in áirithe Ní gá áit a chur in áirithe. Buail isteach ar an lá! Sorcas Fanzini! Scéalaíocht Ealaíon & Ceardaíocht Ceardlann Ghrinn! nó