4 - 7 Deireadh Fómhair 2018


Dé Sathairn - 6 Deireadh Fómhair 2018

The Bridgewater Inn (thuas staighre) ó 8.30i.n.  

- - €15 isteach


Glac leis go mbeidh oíche d’ard chaighdeán againn leis an ngrúpa iontach seo. Táimid ar bís go mór go mbeidh The Fiddle Set linn mar phríomh imeacht ar an gclár!!    

 


Doirse ar oscailt ó 8.00i.n.. The Fiddle Case ar an ardán ó 9.15i.n..

Beidh tacaíocht ó cheoltóirí áitiúla, Jennie Dillon agus a cairde

“The Fiddle Case” beo sa Bridgewater

Is iad Eoin O’Neill, Adam Shapiro agus na deartháireacha, Jon & Kieran O’Connell baill an Fiddle Case .

Banna ó Thuaisceart an Chláir iad a bhfuil blianta de thaithí acu maille le húire úr-nua a bhfuil dúil ag  a lucht éisteachta i gCo. an Chláir  is go hidirnáisiúnta iontu.  

Tá a bhasúcaí á sheinm ag Eoin O’Neill i nDúlainn is mórthimpeall an domhain le breis is 30 bliain agus ón am a tháinig an seinnteoir olldoird agus an t-amhránaí Jono ar an láthair tá cur chuige blasta ar leith forbartha acu chun cúlcheol a sholáthar do cheol traidisiúnta.Tá an sár-fhidléir, Adam Shapiro, imithe i bpáirt leo.

Cinntíonn a stíl mhilis agus an comhcheol blasta, tiomanta  basúcaí agus olldoird go mbíonn lán-fhuaim  ann i gcónaí ón fhíor-thraidisiún go dtí an popcheol lánluchtaithe gona leaganacha íogaireacha d’amhráin.

Chuaigh an Cláiríneach, Kieran O’Connell, i bpáirt leis an Fiddle Case le déanaí.  Seinneann Kieran an bodhrán is an giotár ach is fearr aithne air i ngeall ar a ghuth cumhachtach ar leith.

Bhí gigeanna ag an Fiddle Case agus thaisteal siad ar fud na hÉireann agus na hEorpa, ar a n-áirítear gigeanna chomh héagsúil leis Na Fir Bolg sa Bheilg go dtí Fleadh Cheoil na hÉireann in Éirinn.  Ar na gigeanna mórchló eile bhí Féile Ceol Tíre Dhúlainne agus tacaíocht do Christy Moore agus do Stockton’s Wing.

Bhí an-ghlacadh lena gcomhpháirtíocht le Luka Bloom agus tháinig siad araon le chéile do cheolchoirm i nDúlainn mí Feabhra mar a díoladh amach iomlán na dticéad. Anuas ar mhíreanna ón dá liosta réamh-roghnaithe d’fhéachadar le cnuasach bailéad aithnidiúla Gaelacha a athaimsiú is a léiriú.   

https://www.facebook.com/thefiddlecase English 

Ceannaigh ticéid

ar líne

€15 an duine


Is féidir ticéid a cheannach ó

The Bridgewater Inn chomh maith.