4 - 7 Deireadh Fómhair 2018

Ceardlanna Traidisiúnta


I measc buaicphointí féile 2018, beidh iomaí seisiúin ceoil i rith na deireadh seachtaine ar fad, seisiún agus ceardlann amhránaíochta, céilí pobal, turas bháirse ar an gcanáil Mhór, táispeántas ó scoil rince Sutton agus ceardlann bodhránaíochta! Is cúis bhróid dúinn go mbeidh The Fiddle Case ar an ardán againn do phríomh cheolchoirm na féile.  Beidh seisiún na n-óg againn le Sult Óg i mbliana chomh maith le healaíon & ceardaíocht do pháistí, ceardlann puipéad gan trácht ar Caifé & Ceol, toraíocht taisce, scéalaíocht do pháistí óga, seó puipéad clainne agus an comórtas idir-scoile, Gradam na Sollán!

 

Tá rud ann do gach duine. Bainigí sult as!English   Ceardlanna  Ceoil
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print
Ceol Traidisiúnta

Tá clár na féile ar fáil anseo

Ceolchoirm le Goitse Páistí & Clann Comórtas Scoile - Gradam na Sollán Féile na Sollán - Sallins TradFest

Fáilte go Féile na Sollán 2018, an séú huair a mbeidh an fhéile ar bun againn i gCo. Chill Dara! Tá an-áthas ar Shult na Sollán, go mbeidh an fhéile deireadh seachtaine speisialta seo ar ais sna Solláin, idir 4 - 7 Deireadh Fómhair 2018. Beidh an fhéile lán go béal le himeachtaí do gach aois ghrúpa, le ceiliúradh teanga, ceol, rince agus amhráin traidisiúnta na hÉireann.

 Change to English language version of website

Ceol na Féile Ceolchoirm Imeachtaí do pháistí Gradam na Sollán Ceardlanna Ceoil Ceardlanna Ceoil Gradam na Sollán Rithim & Rince Ceardlann Bodhránaíochta Ceolchoirm le The Fiddle Case Seisiúin Ceoil Imeachtaí do pháistí agus don chlann

Ceannaigh Ticéid don Fhéile