14 - 16 Deireadh Fómhair 2016

Is grúpa pobail é Sult na Sollán, a bhunaíodh chun an Ghaeilge agus ceol & cultúr traidisiúnta na hÉireann a chur chun cinn sna Solláin i dTuaisceart Co. Chill Dara.

Bíonn cúpla seisiún ceoil againn gach mí, ranganna Gaeilge do dhaoine fásta go rialta, bíonn "bricfeasta as Gaeilge" againn gach maidin Shathairn agus bíonn ceardlanna, imeachtaí speisialta & turais clainne againn ó ham go chéile, do gach aois ghrúpa!

Seisiúin Ceoil gach míComhrá & Ranganna Gaeilge

Ar an iomlán, bíonn dhá sheisiúin againn sna Solláin gach aon mhí. Tá dhá ghrúpa cheoil lonnaithe i mbaile na Sollán - is iad sin Sult & Fonn Nua. Bíonn fáilte roimh cheoltóirí agus amhránaithe eile i gcónaí.


Seisiúin le Sult - An Chéad Aoine de gach mí

Seisiúin le Sult & Fonn Nua - An Tríú Aoine de gach mí


Bíonn na seisiúin ar siúl idir An Railway Inn & Flanagan’s Mill - coinnigh súil ar www.sultnasollan.ie

Gach maidin Shathairn, buaileann daoine, idir óg agus aosta, le chéile i mbialann Alice’s i Nás na Ríogh chun Gaeilge a labhairt. Bíonn comhrá is comhluadar den scoth ann - bíonn fáilte romih dhaoine nua i gcónaí. Buail isteach - beidh fáilte romhat!!


Reáchtálann Sult na Sollán dhá théarma de ranganna Gaeilge do dhaoine fásta gach bliain i Mí Meán Fomhair & i Mí Eanair. Bíonn na ranganna ar súil trathnóna Dé Céadaoin, idir 8 - 9.00i.n. i Scoil Náisiúnta na Sollán

Tuilleadh Eolais

Lean Sult na Sollán ar Facebook

Lean Sult na Sollán on Twitter

www.sultnasollan.ie Féile na Sollán

Glac ballraíocht i Sult na Sollán


Tuilleadh Eolais


Is é Mí Deireadh Fomhair buaicpointe na bliana dúinn nuair a bhíonn Féile na Sollán ar bun. Bíonn ceolchoirm, neart seisiúin ceoil, taispeántas de dhéantúsaíocht uirlisí ceoil, ceardlanna ceoil, céilí, comórtas scoile, ceardlanna cultúrtha agus rince ar bun. I measc na n-imeachtaí i nGaeilge bíonn ealaíon & ceardaíocht do pháistí, bricfeasta as Gaeilge, seó spraoiúil don chlann ar fad, agus scéalaíocht do pháistí óga. Iontach!

English  Imeachtaí


Eagraíonn Sult na Sollán imeachtaí speisialta i rith na bliana ina measc ceardlann rince ar an sean nós nó rince céilí go háitiúil sna Solláin nó i Nás na Ríogh. Ar barr sin, bíonn turais trí mheán na Gaeilge, ó ham go chéile, go háiteanna difriúla i gCuige Laighean (Brú na Bóinne, Reilg Glas Naíon, An Graí Náisiúnta, Páirc an Chrócaigh, Priosún Chill Mhaighneann agus go leor eile).


Cill Dara le Gaeilge


Is scéim spesialta í “Cill Dara le Gaeilge” chun gnó a chur chun cinn trí mhéan na Gaeilge i gCo. Chill Dara. Cuireann an scéim tacaíocht agus eolas ar fáil do ghnóthaí ar mhian leo seirbhísí a chur ar fáil dá gcustaiméirí trí mheán na Gaeilge.


Tá aitheantas agus cáil ar Chontae Chill Dara mar an contae is mó fás de Ghaeilgeoirí sa tír. De réir daonáireamh náisiúnta 2011, labhraíonn breis is 35,000 duine Gaeilge go rialta i gContae Chill Dara agus tá an uimhir sin ag méadú i gconaí le seacht nGaelscoil agus Gael-Choláiste atá ag fás sa chontae anois!
www.cilldaralegaeilge.ie