4 - 7 Deireadh Fómhair 2018

Beidh seó clainne againn i Scoil Náisiúnta na Sollán nuair a bheidh Seó Puipéad ar siúl i halla na scoile.


Seó clainne le drámaíocht puipéad, i nGaeilge agus Béarla, cuireann scéalaí Lochlannach Mary Mary páistí faoi dhraíocht le miotaseolaíocht na Lochlannach. Meallann Mary Mary iad i dtreo na cruithaitheacha, ag tabhairt cuireadh dóibh a bheith rannpháirteach ar a mbealach féin i dtraidisiún na scéalaíochta. Ba chóir go mbainfeadh daoine óga agus daoine nach bhfuil chomh hóg sin ard-taitneamh as an spraoi.


€2 an duine
Beidh neart imeachtaí againn do na daoine óga, ina measc ceardaíocht & ealaíon, ceardlann do scileanna sorcais, seó clainne Sorcas Fanzini, scéalaíocht do pháistí óga, toraíocht taisce & neart eile…!


Sult agus Spraoi - Imeachtaí do Pháistí/don Chlann English 

Sa Café Grange, beidh scéalaíocht againn do na daoine beaga (oiriúnach dóibh siúd atá ocht mbliana d’aois nó níos óige).


Beidh siopa leabhair beag againn sa chaifé freisin don mhaidin, le bailiúcháin leabhair ó Barker & Jones a bheidh linn don imeacht.


Léifidh Sadhbh Devlin, údar Bí ag Spraoi Liom! agus Beag Bídeach (Futa Fata), óna scéalta agus pléifidh sí an chruthaitheacht agus an chumadóireacht. Beidh deis agat tabhairt faoi do chumadóireacht agus do cheardaíocht féin freisin!


Ealaíon & céardaíocht againn do pháistí  

<8 bl d’aois i Scoil Náisiúnta na Sollán.

Áiteanna teoranta.    


Ceardlann Puipéad do pháistí 8+ bliana d’aois!

Is cinnte go mbeidh spraoi agus craic ag na páisti ann!

Áiteanna teoranta.


Tuismitheoirí - Fág na páistí faoinár gcúram agus ligí bhur scíth timpeall an chúinne ag an Café Grange ag “Café agus Ceoil”. Suígí siar, éistigí le blaiseadh beag cheoil bheo agus bainigí taitneamh as cupán tae nó caifé le píosa cáca milis!

De Sathairn

6/10

11.00r.n. - 12.00i.n.

Dé Sathairn, 6/10

12.00i.n. - 1.00i.n.

€3 an duine

Dé Domhnaigh

7/10

11.00r.n. - 12.15i.n.


Saor isteach

Íoc ar líne, cur áit in áirithe Íoc ar líne, cur áit in áirithe Ní gá áit a chur in áirithe. Buail isteach ar an lá! Seó puipéad leis an scéalaí Lochlannach Mary Mary! Scéalaíocht Ealaíon & Ceardaíocht Ceardlann Puipéad! nó


Is scríbhneoir, colúnaí irisleabhair, láithreoir agus taighdeoir teilifíse í Sadhbh Devlin. Is i gCill Mhantáin atá sí ina cónaí. Bhí sí mar láithreoir agus stiúrthóir ealaíne ar an tsraith teilifíse do pháistí An Fear Bréige a craoladh ar TG4, sraith a dhírigh ar théamaí eiceolaíochta agus ceardaíochta. Scríobhann sí colún rialta, ceardaíochta san iris Easy Parenting Magazine freisin. Chaith sí suim blianta ag obair leis an eagraíocht Comhluadar, a thug tacaíocht do theaghlaigh a bhí ag tógáil clainne le Gaeilge.


Foilsiú a céad phictiúrleabhar, Bí ag Spraoi Liom! i 2017 agus a dara  phictiúrleabhar, Beag Bídeach i 2018.